การจับจีบลายเปีย การจับจีบลายบัว และการจับจีบลายหงส์เหิร

การจับจีบลายเปีย

การจับจีบผ้าลายเปีย เป็นการประยุกต์การจับจีบจากลายซิ่น หรือลายจีบกระโปรง(พับนอก) แล้วใช้การดึงชายผ้าที่พับด้านนอกรั้งขึ้นมาทำเป็นลายดังรูป

ตัวอย่างการจับจีบแบบลายเปีย

การจับจีบลายบัว  

การจับจีบผ้าลายบัว เป็นการประยุกต์การจับจีบจากลายอกจอก (พับนอก) แล้วใช้การดึงชายผ้าที่พับด้านนอกรั้งขึ้นมาทำเป็นลายดังรูป

ลายบัว  5  กลีบ

ลายบัว  4  กลีบ

ลายบัว  3  กลีบ

การจับจีบลายหงส์เหิร

การจับจีบผ้าลายหงส์เหิร เป็นการประยุกต์การจับจีบจากลาย ดอกจอก แล้วใช้การดึงชายผ้าจีบนอกสุดออกด้านข้างขึ้นมากลัดด้านข้างเพื่อทำเป็นปีก และสามารถประยุกต์ขอบด้วยการจับดอก หรือเฟื่อง เพื่อเพิ่มความสวยงาม ดังรูป

ตัวอย่างการจับจีบลายหงส์เหิร

 

 

คำที่มีการค้นหาเข้ามา