รูปแบบของการผูกผ้า การจับจีบผ้า ประดับอาคาร สถานที่

 การจับดอก การผูกดอกผ้าหรือการมัดดอก (ดอกโบตั๋น) โดยกรรมวิธีแล้ว เป็นการนำผ้ามารวบมัดเป็นลักษณะวงกลม แล้วมัดด้วยลวด หรือ ฟาง จากนั้นจึงนำมาคลี่ขยายให้กลีบบานออก  การนำไปใช้หากใช้ประกอบแผ่นป้าย  แผ่นภาพ จะช่วยให้ส่วนของงานเด่นสะดุดตาเพิ่มขึ้น เป็นการเน้นความสำคัญของงานที่เรานำผ้าไปประกอบ  การจับดอก จะจับแบบธรรมดาสีเดียวหรือจะจับซ้อนสี  สองสี  สามสี  สี่สี  ก็ตามสะดวก  การจับดอกมีหลายขนาดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริเวณหรือจุดที่จะประดับดอกผ้าใส่ หรือขึ้นอยู่กับงานเป็นสำคัญ ข้อควรระวัง คือ การจับดอกผ้าดังกล่าวเป็นส่วนเสริมเน้นจุดสำคัญ ไม่ใช่งานผ้าที่ทำโดดเด่นกว่าตัวงาน จะกลับกลายเป็นว่าไปทำลายงานมากกว่าส่งเสริม

ดอกเป็นส่วนประกอบสำคัญขององค์ประกอบในการประดับตกแต่ง  การจัดวางตำแหน่งจะอยู่ในตำแหน่งที่เด่นและสะดุดตา ผู้ทำจะต้องพิถีพิถันในการจับอย่างมาก เพราะเป็นตัวชี้วัดระดับฝีมือของช่าง ส่วนประกอบในการกำหนดจุดเด่นของดอกประกอบด้วย  4  ส่วน  ดังนี้

    1. สี   ดอกที่มีลักษณะรูปทรงเหมือนกัน ดอกที่เน้นให้เด่นควรใช้สี  2 – 3  สี
    2. ขนาด  ดอกที่ต้องการเน้นควรมีขนาดใหญ่มากกว่าดอกรอง
    3. รูปทรง  ดอกที่ต้องการเน้นควรมีรูปทรงที่เด่นแตกต่างไปจากดอกรอง
    4. ส่วนประกอบย่อย  ในกรณีผ้ามีจำนวนจำกัด เวลาจำกัด จะเน้นในการทำระย้าและเฟื่อง ประกอบเพื่อเสริมให้ดอกหลักเด่นขึ้น

===========================================

การจับระย้า  เป็นส่วนที่ห้อยย้อยลงมาจากใต้ดอกเป็นพุ่มเป็นพวง เรียกว่า “ระย้า”  ระย้าจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับลักษณะของงานเป็นสำคัญ จำทำเป็นชั้น ชั้นเดียว    2  ชั้น  หรือ   3  ชั้น ไม่มีข้อจำกัด

===========================================

การจับเฟื่อง เฟื่องเป็นส่วนประกอบดอกให้เป็นส่วนเสริม เน้นให้ดอกงามเด่น ลักษณะโยงตามยาวแบบตกท้องช้าง เรียกว่า “เฟื่องท้องช้าง” จะโยงสีเดียวหรือสลับสี สอดประสานสี ก็ทำได้ไม่มีข้อจำกัดขึ้นอยู่กับผู้ทำ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เหมาะสม

การจับจีบระบายในงานพิธี  การจับจีบผ้าวิธีนี้ใช้กันมากในงานพิธีต่าง ๆ  เป็นงานผูกผ้าพื้นล่าง อย่างโต๊ะรับแขก  โต๊ะวางอาหาร โต๊ะวางของชำร่วย โต๊ะงานพิธีที่สำคัญ ฯลฯ  การจับจีบผ้าประดับโต๊ะเหล่านี้ เป็นการส่งเสริมให้บรรยากาศดูเป็นพิธีรีตองมากขึ้น และทำให้บรรยากาศของงานดูหรูหรา มีคุณค่ามากกว่างานธรรมดาทั่วไป  วิธีการจับจีบผ้าพื้นฐานจริงๆ มีไม่มากนัก แต่ถ้าผูกทำมีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ มีความชำนาญ ก็จะสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการจับจีบผ้าได้มากมายหลายรูปแบบ

สำหรับการจับจีบผ้าตามเอกสารเล่มนี้ เมื่อได้ทำตามวิธีที่กล่าวในเอกสารนี้แล้ว จะนำไปประดิษฐ์ คิดออกแบบลวดลายเพิ่มเติม ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวก็ทำได้ เพราะการผูกและจับจีบผ้า เป็นอาชีพที่ดีอีกอาชีพหนึ่ง  สำหรับท่านผู้อ่าน หากจะเรียนรู้ไว้ก็ไม่เสียหาย อาจใช้ประกอบอาชีพ และมีโอกาสใช้ในอนาคตได้

===========================================

คำที่มีการค้นหาเข้ามา