เฟื่องลายเกล็ดปลา ผสมดอก

เฟื่องลายเกล็ดปลา ผสมดอก

การทำเฟื่องลายเกล็ดปลา เป็นการนำผ้า  2  ผืน  มาทำเป็นเฟื่องท้องช้างทับซ้อนกันสลับเรียงกันเป็นเหมือนรูปเกล็ดปลา จึงเรียกว่า เฟื่องเกล็ดปลา  มีขั้นตอนทำ  ดังนี้

ตัวอย่างโครงร่าง

 

ขั้นตอนการทำเฟื่องลายเกล็ดปลา ผสมดอก

 

ขั้นที่  1  ใช้ผ้าผืนที่  1  ทำเฟื่องท้องช้างในตำแหน่งจุดที่  1  ,  3 ,  5  ,  7

ขั้นที่  2  ใช้ผ้าผืนที่  2  ทำเฟื่องท้องช้างในตำแหน่งจุดที่  2  ,  4  ,  6  โดยการทำผ้าทับซ้อนกันเหมือน

เกล็ดปลา ดังรูป  จนเสร็จ

ขั้นที่  3  ที่จุดมัดแต่ละจุด ให้จับดอกผ้า พับทบกลีบดอก

จะทำกลีบเดียว สอง หรือ สามกลีบตามความเหมาะสม

แต่ไม่ควรใหญ่มากนัก จะดูไม่สวย  และ ถ้าจะให้เกิดความสวยงามโดดเด่นมากขึ้นให้จับทำระย้าที่จุดเริ่มต้น และจุดสุดท้าย